Intervalové stírání
Missing Image
Zatáhněte páku směrem k volantu.
Stírání při zpátečce
Zadní stěrač se automaticky zapne při zařazení zpátečky, pokud:
  • již zadní stěrač není zapnut,
  • je páčka stěračů v poloze A, B, C nebo D a
  • běží přední stěrače (při nastavení do polohy B).
Zadní stěrač bude kopírovat interval stírání předních stěračů (při přerušované nebo normálním stírání).
Ostřikovač zadního skla
Missing Image
POZOR   POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Po dobu přitažení páčky k volantu funguje ostřikovač ve spojení se stěrači.
Po ostříknutí a provedení jednoho cyklu setření zůstanou stěrače chvíli v klidu a pak dojde ještě k jednomu setření pro očištění čelního skla.
Po uvolnění páčky stěrače ještě chvíli stírají.