Schránka v přístrojové desce s chlazením
Missing Image
Schránku v přístrojové desce je možné chladit pomocí vzduchu z klimatizace. Když se zapne klimatizace, vzduch přicházející do schránky v přístrojové desce bude chlazen. Jestliže se klimatizace vypne, proud vzduchu bude mít přibližně teplotu okolí.
Proud vzduchu je možno zastavit, aby do interiéru vozidla nepřicházel chlazený vzduch.
Pro zapnutí nebo vypnutí přívodu vzduchu otočte ventilem ve schránce v přístrojové desce.