POZOR:  Vaše vozidlo bylo testováno a homologováno podle evropských směrnic vztahujících se na elektromagnetické přístroje (72/245/EHS, předpis EHK OSN č. 10 nebo jiné platné místní vyhlášky). Je vaší zodpovědností se přesvědčit, že výbava, kterou jste namontovali, je v souladu s platnou místní legislativou. Veškerou výbavu nechte řádně namontovat vyškolenými techniky.
  POZOR:  Vybavení pracující na rádiových frekvencích (RF) (např. mobilní telefony, amatérské radiostanice apod.) mohou být do vozidla namontovány pouze v případě, že splňují parametry uvedené v tabulce níže. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nejsou žádné zvláštní požadavky nebo podmínky.
  POZOR:  Nemontujte jakákoli zařízení, mikrofony, reproduktory nebo jiné předměty do prostoru odpálení systému airbagů.
  POZOR:  Neupevňujte anténní kabely k původní kabeláži vozidla a k palivovému a brzdovému vedení.
  POZOR:  Přívodní kabely a anténu umístěte minimálně 10 cm od všech elektronických modulů a airbagů.

Missing Image
Frekvenční pásmo MHz  Maximální výstupní výkon ve wattech (maximální efektivní hodnota)  Umístění antén 
1 – 30  50 W  3. 4 
30 – 54  50 W  1. 2. 3 
68 – 87,5  50 W  1. 2. 3 
142 – 176  50 W  1. 2. 3 
380 – 512  50 W  1. 2. 3 
806 – 940  10 W  1. 2. 3 
1200 – 1400  10 W  1. 2. 3 
1710 – 1885  10 W  1. 2. 3 
1885 – 2025  10 W  1. 2. 3 

Poznámka:  Po namontování RF vysílače zkontrolujte případné rušení od a na elektrická zařízení vozidla v klidovém režimu i při vysílání.
Zkontrolujte veškerá elektrická zařízení:
  • se ZAPNUTÝM zapalováním,
  • při běžícím motoru,
  • za jízdy při různých rychlostech.
Zkontrolujte, zda elektromagnetické pole vytvářené uvnitř kabiny vozidla vysílačem nepřekračuje platné limity pro vystavení lidí elektromagnetickému záření.