Elektricky ovládané zámky dveří
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází na dveřích řidiče.
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Missing Image  Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání lze použít pouze tehdy, když vozidlo stojí.
Odemykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Jedno dlouhé bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo odemklo.
Poznámka:  Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem.Pokud dálkové ovládání nefunguje, použijte klíč.
Poznámka:  Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.Po odemknutí vozidla a spuštění motoru se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.
 Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.