Pomocí ovládání můžete řídit následující funkce:
Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání směrem dolů nebo předchozí
CVyhledávání směrem nahoru nebo další
DZtlumení.
ESnížení hlasitosti