Během jízdy v dešti nebo v zimě, kdy se do vzduchu mohou dostat kousky ledu, sněhu nebo posypové soli, může docházet k neočekávanému setření. Také může docházet k rozmazání nečistot po skle.
Funkce používá snímač deště, který se nachází v oblasti kolem vnitřního zpětného zrcátka. Snímač deště sleduje míru vlhkosti na čelním skle a v případě potřeby automaticky zapne stěrače. Rychlost stírání je upravována na základě zjištěné míry vlhkosti na čelním skle. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.
Missing Image
ANejvyšší citlivost.
BZapnuto.
CNejnižší citlivost.
Citlivost automatických stěračů lze nastavit pomocí otočného voliče. Pokud vyberete nízkou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle velké množství vody. Pokud vyberete vysokou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.
Udržujte vnější plochu čelního skla čistou. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.
Postup v takovýchto případech:
  • Snižte citlivost automatického stírání, aby se nečistoty méně rozmazávaly po čelním skle.
  • Přepněte na běžné nebo rychlé stírání.
  • Vypněte automatické stěrače.