Studený nebo horký motor
Všechna vozidla
Poznámka:   Při teplotách pod -15°C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:   Startér může být v činnosti pouze po omezenou dobu.
Poznámka:   Pokud překročíte omezený počet pokusů, systém vám na určitou dobu (např. 30 minut) znemožní startování motoru.
Missing Image  Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne.
Vozidla s mechanickou převodovkou
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Pokud uvolníte pedál spojky během spouštění motoru, protáčení motoru se zastaví a zapalování se vrátí do polohy zapnuto.
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
  1. Nastartujte motor.
Vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Pokud uvolníte brzdový pedál během spouštění motoru, protáčení motoru se zastaví a zapalování se vrátí do polohy zapnuto.
  1. Volicí páku převodovky přesuňte do parkovací (P) nebo neutrální polohy (N).
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
  1. Nastartujte motor.
Selhání startování
Vozidla s mechanickou převodovkou
Poznámka:   Odstraňte všechny ostatní klíče ze středové konzoly.
Pokud se motor neprotáčí, když je spojkový pedál plně sešlápnut, a klíč zapalování je otočen do polohy III.
  1. Plně sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
  1. Otočte klíček zapalování do polohy III, než motor nastartuje.