Když je tento systém zapnutý a zjistí riziko neúmyslného vybočení z jízdního pruhu, prostřednictvím systému řízení a informačního displeje vás upozorní nebo vám pomůže vozidlo udržet ve správném pruhu. V režimu výstrahy systém upozorňuje řidiče vibracemi volantu. V režimu asistence systém poskytuje asistenci při řízení jemnou úpravou směru jízdy vozidla ke středu jízdního pruhu.
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:   Nastavení zapnutí a vypnutí systému je uloženo, dokud je ručně nezměníte, pokud není detekován klíč MyKey. Pokud systém detekuje klíč MyKey, přepne do výchozího zapnutého stavu a nastaví režim varování.
Missing Image
Systém zapnete či vypnete stisknutím tlačítka na páčce směrových světel.
Nastavení systému
K dispozici je nabídka volitelných nastavení systému. Systém uloží poslední známou volbu u každého z těchto nastavení. Nastavení není nutno při každém zapnutí systému znovu upravovat.
Režim: Toto nastavení umožňuje zvolit, která z funkcí systému bude aktivována.
Missing Image
Pouze upozornění – zajišťuje vibrace volantu, když systém detekuje neúmyslné vyjetí z jízdního pruhu.
Missing Image
Pouze asistence – představuje asistenci ovládání volantu směrem ke středu jízdního pruhu, když systém detekuje neúmyslné vyjetí z jízdního pruhu.
Missing Image
AUpozornění
BAsistence
Upozornění a asistence – představuje asistenci ovládání volantu směrem ke středu jízdního pruhu.
Pokud vozidlo i po zásahu systému udržování v jízdním pruhu nadále opouští jízdní pruh, systém spustí vibrace ve volantu.
Poznámka:   Schémata varování a asistence znázorňují obecné pokrytí zón. Neposkytují přesné parametry zón.
Intenzita: Toto nastavení ovlivňuje intenzitu vibrací volantu v režimech Upozornění a Upozornění + Asistence. Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.
 • Nízká.
 • Normální
 • Vysoká.
Displej systému
Missing Image
Když systém zapnete v režimu Upozornění, na informačním displeji se zobrazí půdorys vozidla se značením jízdních pruhů.
Pokud systém zapnete v režimu asistence nebo upozornění a asistence, objeví se také samostatná bílá ikona nebo u některých vozidel značka jízdního pruhu.
Když systém vypnete, nebude se značení jízdních pruhů zobrazovat.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů měnit jako signalizace stavu systému.
Šedá: Indikuje, že systém není dočasně schopen poskytnout varování nebo zásah na uvedené straně. Příčiny mohou být následující:
 • Rychlost vozidla je nižší, než je rychlost aktivace.
 • Vozidlo provádí dynamický manévr.
 • Na silnici není vyznačeno nebo není patrné značení jízdních pruhů v zorném poli kamery.
 • Kamera je zakrytá nebo nemůže detekovat značení jízdních pruhů kvůli povětrnostním podmínkám, stavu provozu nebo stavu vozidla. Např. kvůli ostrému slunci, stínům, sněžení, hustému dešti nebo mlze, z důvodu jízdy bezprostředně za velkým vozidlem, které blokuje nebo stíní výhled na jízdní pruh, nebo kvůli nedostatečnému osvětlení světlomety.
Zelená: znamená, že systém je k dispozici nebo je připraven na příslušných stranách vydávat varování a zásahy.
Žlutá: znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl asistenci či zásah pro udržení v jízdním pruhu.
Červená: znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl varování pro udržení v jízdním pruhu.
Funkci systému lze kdykoli dočasně potlačit provedením následujících akcí:
 • Prudkým zabrzděním.
 • Rychlou akcelerací.
 • Použití směrových světel.
 • Úhybným manévrem.
 • Jízdou příliš blízko čarám vymezujícím jízdní pruh.