Jednou z hlavních funkcí systému SYNC 3 je uskutečňování hovorů pomocí zařízení hands-free. Jakmile spárujete mobilní telefon, budete mít přístup k mnoha funkcím pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů. Systém podporuje mnoho různých funkcí, nicméně některé závisí také na vlastnostech použitého mobilního telefonu.
První spárování s mobilním telefonem
Před používáním funkcí v režimu handsfree si nejprve se systémem spárujte mobilní telefon s rozhraním Bluetooth.
 Zapněte si na přístroji Bluetooth, aby mohlo proběhnout spárování.V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.
Telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Add device
Nachází se v nabídce funkcí telefonu nebo můžete použít hlasový příkaz.  

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Upozornění vás vyzve, abyste na telefonu hledali model vozidla.
 1. Zvolte model vozidla, který se zobrazil na telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Nebo také telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Add device
Poté vyberte možnosti:  
Najít další zařízení Bluetooth

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Na dotykové obrazovce zvolte název telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Většina mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth však podporuje přinejmenším tyto funkce:
 • přijetí příchozího hovoru,
 • ukončení hovoru,
 • vytočení čísla,
 • oznámení čekajícího hovoru,
 • identifikace volajícího.
Ostatní funkce, jako je psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu.
Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo na místním webu společnosti Ford.
Možnosti připojení chytrého telefonu
Systém SYNC 3 vám umožní pro přístup k telefonu použít rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto.
Při použití Apple CarPlay a Android Auto můžete:
 • uskutečnit hovor,
 • posílat a dostávat zprávy,
 • poslouchat hudbu,
 • používat hlasového asistenta telefonu,
Rozhraní Apple CarPlay a Android Auto deaktivují některé funkce systému SYNC 3.
Většina funkcí Apple CarPlay a Android Auto využívá mobilní data.
Apple CarPlay
Apple CarPlay vyžaduje iPhone 5 nebo novější s iOS 7.1 nebo novějším. Doporučujeme provést aktualizaci na nejnovější verzi systému iOS.
 1. Zapojte si telefon do portu USB.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na telefonu a povolte přístup k funkci Apple CarPlay.
Po dokončení nastavení se telefon k funkci Apple CarPlay po připojení k portu USB připojí automaticky.
Pokud chcete tuto funkci prostřednictvím nastavení obrazovky zakázat, zvolte:

Položka nabídky  
Předvolby zařízení Apple CarPlay
Vaše zařízení bude v seznamu, pokud systém SYNC zjistí přítomnost rozhraní Apple CarPlay. Zvolte název svého zařízení a poté vyberte:  
Zakázat

Do systému SYNC 3 se vrátíte tak, že přejdete na úvodní obrazovku rozhraní Apple CarPlay a vyberte aplikaci SYNC.
Android Auto
Android Auto je kompatibilní s většinou zařízení s verzí Android 5.0 nebo novější.
 1. Připravte zařízení tím, že do něj stáhnete z obchodu aplikaci Android Auto (může být potřeba mobilní datové připojení).
Poznámka:   Aplikace Android Auto možná není na vašem trhu k dispozici.
 1. Připojte zařízení k portu USB.
 1. Postupujte podle pokynu na dotykové obrazovce.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na zařízení.
Poznámka:   Je možné, že obdržíte pokyn k aktualizaci dalších aplikací v zařízení. V tom případě bude nutné mobilní datové připojení.
Pokud chcete tuto funkci prostřednictvím nastavení obrazovky zakázat, zvolte:

Položka nabídky  
Předvolby funkce Android Auto
Vaše zařízení je na seznamu, pokud systém SYNC zjistí přítomnost aplikace Android Auto. Zvolte název svého zařízení a poté vyberte:  
Zakázat

Poznámka:   K výběru položek Apple CarPlay Preferences nebo Android Auto Preferences může být nutné posunutím prstu přejít na obrazovku Nastavení.
Pokud se chcete vrátit do systému SYNC 3, zvolte ikonu rychloměru v liště nabídky rozhraní Android Auto v dolní části dotykové obrazovky a poté klepněte na volbu návratu do systému SYNC.