Missing Image
Údaj   Zpráva   Součást  
A  
Zdroje
Zobrazuje vybraný zdroj médií.  
B  
Předv.
Můžete si zvolit přednastavenou položku, kterou chcete zobrazit.  
C   Přednastavení   Ukáže vám uložené předvolby rozhlasových stanic.  

Zdroje
Zdroj médií, který chcete poslouchat, vyberete stiskem tohoto tlačítka.
Rádio DAB+/AM/FM
Poznámka:   Rádio DAB+ nemusí být k dispozici na všech trzích.
Ladění stanice
K výběru stanice můžete použít ovladače pro ladění či hledání na rámečku rádia.
Pokud chcete naladit stanici pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky  
Frekvence
Objeví se okno, do kterého vyplníte frekvenci stanice.  
Seznam rozhlasových stanic   Zobrazí se seznam všech dostupných rádiových stanic. Můžete si zvolit stanici klepnutím na položku seznamu na dotykové obrazovce. Pokud chcete delší seznam, můžete rolovat nahoru či dolů pomocí šipek nahoru a dolů, pomocí jezdce nebo posouváním seznamu nahoru či dolů.  

Objeví se okno, do kterého vyplníte frekvenci stanice. Pro zdroj, který momentálně posloucháte, můžete zadat pouze platnou stanici.
K vymazání poslední zadané číslice stiskněte tlačítko backspace.
Po zadání čísel stanic můžete dále vybrat:

Položka nabídky   Akce a popis  
Zadejte
Stiskem začnete poslouchat stanici, kterou jste zadali.  
Cancel
Stiskem odejdete beze změny stanice.  

Přednastavení
Pokud chcete vytvořit novou předvolbu, nalaďte stanici a poté stiskněte a podržte jedno z tlačítek paměťových předvoleb. Audiosystém během ukládání stanice do systému krátce utichne a opět se vrátí.
Jsou k dispozici dvě paměti předvoleb pro AM, tři paměti předvoleb pro FM a tři paměti předvoleb pro DAB (je-li ve výbavě). K dalším předvolbám můžete přistoupit stisknutím tlačítka předvolby. Indikátor na tlačítku předvolby ukazuje, kterou paměť předvoleb právě procházíte.
Porty USB
Porty USB se nacházejí buď na středové konzole, nebo za malým přístupovým krytem na přístrojové desce.
Tato funkce umožňuje připojení multimediálních zařízení USB, paměťových zařízení, flashových jednotek, klíčenek či nabíječek, pokud tuto funkci podporují.
Výběrem této volby přehrajete zvukové soubory na zařízení USB.