Vaše vozidlo je vybaveno systémem selektivní katalytické redukce.Ten pomáhá snižovat množství výfukových plynů tím, že do výfukového systému vstřikuje kapalné aditivum (kapalinu AdBlue®).V případě narušení nebo deaktivace systému selektivní katalytické redukce nelze spustit motor.
Hladinu kapalného aditiva je třeba udržovat, aby systém fungoval správně.
Poznámka:   Čerpadlo systému selektivní katalytické redukce zůstává v chodu i krátce po vypnutí motoru. To je normální.
Pokyny k používání kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue®)
 • Používejte pouze kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue®) certifikované podle normy ISO-22241.
 • Nenalévejte kapalné aditivum do palivové nádrže vozidla. Tím může dojít k poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.
 • Nepřeplňujte palivovou nádrž.
 • Neřeďte kapalné aditivum vodou ani jinými kapalinami.
 • Kanystr kapalného aditiva je určena k jednorázovému použití.
 • Neuchovávejte ji na přímém slunečním světle.
 • Uchovávejte je při teplotách mezi -5°C a 20°C.
 • Neuchovávejte kanystry s kapalným aditivem ve vozidle.
 • Kapalné aditivum je nehořlavé, nejedovaté, bezbarvé a ředitelné vodou.
 • V případě rozlití kapalného aditiva neprodleně odstraňte veškeré jeho zbytky z lakovaných povrchů.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory
Missing Image
Plnicí hrdlo nádrže na kapalné aditivum se nachází vedle plnicího hrdla palivové nádrže a je opatřeno modrým víčkem. Nádrž naplňujte pomocí čerpadla na čerpacích stanicích kapalných aditiv pro vznětové motory nebo z nádoby kapalného aditiva pro vznětové motory.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory pomocí čerpadla na čerpací stanici
Postup plnění nádrže na kapalné aditivum se podobá postupu při tankování paliva.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Missing Image
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory.
 1. Zcela zasuňte plnicí pistoli kapalného aditiva.
Missing Image
 1. S plnicí pistolí kapalného aditiva manipulujte ve vyznačené oblasti.
Poznámka:   Tryska palivové pistole po naplnění nádrže vypne přívod paliva.
 1. Plnicí pistoli mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.
Pokud do nádrže na kapalné aditivum natankujete nesprávnou kapalinu, nezkoušejte spouštět motor. Použití nesprávné kapaliny by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.