Missing Image
Poznámka:  Pro používání vyhřívaných sedadel nastartujte motor.
Poznámka:  Vyhřívání je možno znovu aktivovat až poté, co teplota sedadel klesne pod 26 °C.
Vyhřívaná sedadla dosáhnou své maximální teploty za pět až šest minut. K jejich vypnutí dojde automaticky.