UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. V určitých případech mohou poškodit motor.

Poznámka:  Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5000 kilometrů.
Kontrola motorového oleje
  UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, že je hladina mezi značkami MIN a MAX.

Poznámka:  Zkontrolujte hladinu před nastartováním motoru.
Poznámka:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
Poznámka:  Po zahřání se objem oleje zvýší. Hladina může z tohoto důvodu být i několik mm nad značkou MAX.
Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou. Pro kontrolu hladiny motorového oleje měrku motorového oleje zasuňte zpět a znovu ji vytáhněte.
Pokud je hladina na značce MIN, okamžitě doplňte.
Plnění
  POZOR:  Doplňujte jen při studeném motoru. Pokud je motor horký, nechte jej 10 minut vychladnout.
  POZOR:  Nesnímejte plnicí víko za běhu motoru.

Demontujte plnicí víko.
  POZOR:  Nedoplňujte nad značku MAX.

Poznámka:  Jakoukoli uniklou kapalinu neprodleně setřete pomocí nasákavé tkaniny.
Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data
Vyměňte uzávěr plnicího hrdla. Otáčejte jím, dokud neucítíte silný odpor.