Vozidla se vznětovým motorem
  POZOR:  Nevylévejte zbylou naftu do domovní nebo veřejné kanalizace. Předejte ji k odborné likvidaci.
  POZOR:  Při otevření vypouštěcího otvoru se zvedne zátka. Po vypuštění vody se ujistěte, že jste vypouštěcí otvor opět zavřeli.

Poznámka:  Kontrolka vody v palivu zhasne přibližně po dvou sekundách po nastartování.
Poznámka:  Doplňujte pouze palivo splňující specifikace Ford.   Viz   Palivo a tankování
Missing Image
  1. Připojte k zátce vypouštěcího otvoru vhodnou hadici a opačný konec této hadice vložte do vhodné nádoby.
  2. Vyšroubujte zátku vypouštěcího otvoru o jednu až dvě otáčky a nechte vodu vytéct.
Instalaci proveďte obráceným postupem.