POZOR   POZOR:  Nepřekračujte rychlost 100 km/h (62 mil/h).
POZOR   POZOR:  Tlak v zadních pneumatikách je nutné zvýšit o 20 kPa (0,2 bar) nad stanovené hodnoty.   Viz   Technická data
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost přívěsu, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla.   Viz   Identifikační štítek vozidla

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule závěsného zařízení, které činí 50 kilogramů.

Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou vhodná nebo schválená pro montáž tažného zařízení. Nejprve kontaktujte svého prodejce.
Náklad umísťujte co nejníže a ve středu mezi nápravami přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k předku s maximálním zatížením předku, protože tak je dosaženo největší stability.
Poznámka:   Maximální zatížení oje přívěsu je možné nalézt v původní dokumentaci k vozidlu (prohlášení o shodě). Případně kontaktujte svého prodejce.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.
Ve vyšší nadmořské výšce, nad 1000 metrů, se garantovaná maximální přípustná hmotnost soupravy musí snížit o 10 % na každých 1000 metrů nadmořské výšky.
Prudká klesání
POZOR   POZOR:  Nájezdová brzda přívěsu není ovládána systémem ABS.

Přeřaďte dolů, než dosáhnete příliš velkého poklesu otáček.