UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud změníte průměr pneumatik oproti těm, které byly namontovány při výrobě, nemusí měřič rychlosti zobrazovat správné hodnoty. Navštivte s vozidlem svého prodejce, aby váš systém řízení motoru přeprogramoval.

Štítek s údaji o tlacích v pneumatikách je umístěn v otvoru dveří řidiče na sloupku B.
Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu.
Tlak v pneumatikách
POZOR   POZOR:  Jestliže je vozidlo použito s nákladem na střeše nebo je plně naloženo, musejí být pneumatiky nahuštěny na tlak pro plné zatížení.

Jízda s huštěním na normální tlak zlepší jízdní komfort, avšak dojde ke změně jízdních vlastností a spotřeby vozidla.
Pro dosažení optimálních dynamických jízdních vlastností je doporučené huštění 240 kPa (2,4 bar 35 psi) pro přední a 220 kPa (2,2 bar 32 psi) pro zadní pneumatiky.