POZOR:  V žádném případě elektrický systém vozidla neupravujte. Opravy elektrického systému, výměnu relé a pojistek pro vysoké proudy přenechejte řádně vyškolenému technikovi.
  POZOR:  Před dotykem nebo výměnou pojistky vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče.

  UPOZORNĚNÍ:  Vadnou pojistku nahraďte pojistkou se stejnými parametry.

Poznámka:  Vadnou pojistku je možné poznat podle přerušení vlákna.
Poznámka:  Všechny pojistky kromě pojistek na vysoké proudy se montují pouze zamáčknutím.
Poznámka:  Kleště na vytahování pojistek jsou umístěny v pojistkové skříňce motorového prostoru.