CD přehrávač/CD měnič
Disk nebo stopu můžete vybrat přímo hlasovým ovládáním.
Přehled
V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání vašeho CD přehrávače. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"CD" 
"HELP" 
"DISC"a 
"TRACK"b 

a) Lze použít pouze s CD měničem.
b) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Disk
Pokud máte CD měnič, můžete zvolit číslo disku.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"CD"  "CD" 
"DISC"a  "DISC NUMBER PLEASE" 
"<číslice mezi 1 a 6>"  "DISC <číslo>" 

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Stopa
Stopu na svém CD můžete zvolit také přímo.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"CD"  "CD" 
"TRACK"a  "TRACK NUMBER PLEASE" 
"<číslice mezi 1 a 99>"  "TRACK <číslo>" 

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Rádio
Hlasové příkazy rádia zajišťují činnost rádia a umožnují ladit rozhlasové stanice pomocí hlasového ovládání.
Přehled
V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání vašeho rádia. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"RADIO" 
"HELP" 
"AM" 
"FM" 
"TUNE NAME"a 
"DELETE NAME" 
"DELETE DIRECTORY" 
"PLAY DIRECTORY" 
"STORE NAME" 

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Naladit frekvenci
Tato funkce vám umožňuje naladit své rádio pomocí hlasových příkazů.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"RADIO"  "RADIO" 
"AM"  "FREQUENCY PLEASE" 
"FM"  "FREQUENCY PLEASE" 
"<frekvence>"  "TUNE <frekvenci>" 

Uložit jméno
Pokud jste naladili nějakou rozhlasovou stanici, můžete ji uložit pod jménem do adresáře.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"RADIO"  "RADIO" 
"STORE NAME"  "STORE NAME"  "NAME PLEASE" 
"<název>"  "REPEAT NAME PLEASE" 
"<název>"  "STORING NAME"  "<název> STORED" 

Naladit jméno
Tato funkce vám umožňuje vyvolat uloženou rozhlasovou stanici.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"RADIO"  "RADIO" 
"TUNE NAME"a  "NAME PLEASE" 
"<název>"  "TUNE <název>" 

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Vymazat jméno
Tato funkce vám umožňuje vymazat uloženou rozhlasovou stanici.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"RADIO"  "RADIO" 
"DELETE NAME"  "NAME PLEASE" 
"<název>"  "DELETE <název>"  "CONFIRM YES OR NO" 
"YES"  "DELETED" 
"NO"  "COMMAND CANCELLED" 

Přehrát adresář
Tato funkce umožňuje, aby vám systém řekl všechny uložené rozhlasové stanice.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"RADIO"  "RADIO" 
"PLAY DIRECTORY"  "PLAY <DIRECTORY>" 

Vymazat adresář
Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny uložené rozhlasové stanice najednou.

Kroky    Uživatel říká  Systém odpovídá 
"RADIO"  "RADIO" 
"DELETE DIRECTORY"  "DELETE DIRECTORY"  "CONFIRM YES OR NO" 
"YES"  "RADIO DIRECTORY DELETED" 
"NO"  "COMMAND CANCELLED"