Deaktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

Missing Image
Vypínač na klíč a kontrolka deaktivace airbagu jsou umístěny na přístrojovém panelu.
Missing ImageMissing Image
ADeaktivace
BAktivace
Otočte spínač do polohy A.
Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí varovná kontrolka deaktivace airbagu.
Aktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

Otočte spínač do polohy B.