Stropní svítilna
Missing Image
AVypnuto
BDveřní kontakt
CZapnuto
Jestliže nastavíte spínač do polohy B, při odemknutí vozidla nebo otevření dveří či zadních výklopných dveří se rozsvítí stropní svítilna. Jestliže necháte otevřené dveře při vypnutém zapalování, stropní svítilna po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití akumulátoru vozidla. Stropní svítilnu znovu rozsvítíte krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Stropní svítilna se také rozsvítí po vypnutí zapalování. Po nastartování motoru stropní svítilna automaticky po krátké době zhasne.
Jestliže spínač při vypnutém zapalování nastavíte do polohy C, stropní svítilna se rozsvítí. Stropní svítilna po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití akumulátoru vozidla. Stropní svítilnu znovu rozsvítíte krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Světla na čtení
Missing Image
Jestliže vypnete zapalování, světla na čtení po krátké době automaticky zhasnou, aby se zabránilo vybití akumulátoru vozidla. Světla na čtení znovu rozsvítíte krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Osvětlení vstupu
Missing Image
Světla se nacházejí nad zadními dveřmi a nad posuvnými dveřmi. Pokud dveře otevřete nebo zavřete, světla se automaticky rozsvítí nebo zhasnou. Pokud dveře odemknete pomocí dálkového ovladače, svítilny se rozsvítí. Po chvíli se tato funkce automaticky vypne.