Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Poznámka:  V závislosti na možnostech vozidla se některé zprávy nemusejí zobrazovat nebo nemusejí být k dispozici. Některá hlášení budou pravděpodobně zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu přístrojového panelu ve vozidle.
Airbag

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Závada airbagu   Ihned proveďte opravu   Žlutá   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Alarm

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Alarm je zapnut   Zkontrolovat vozidlo   Žlutá   Zobrazuje se, když byl alarm spuštěn kvůli neoprávněnému vstupu.   Viz   Alarm.   
Závada alarmu   Vyžadována oprava   -   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Omezený dohled přední kamery Očistit sklo   Žlutá   Zobrazí se v případě, že je dohled snímače přední kamery omezen. Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera porucha Servis je nutný   Žlutá   Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.  
Přední kamera dočasně není dostupná   -   Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery. Počkejte, dokud snímač nevychladne.  

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Přepětí elektrického systému   Bezpečně zastavte   Červená   Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, a vypněte zapalování. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Slabá baterie   Viz příručka   Žlutá   Upozorňuje na slabou baterii. Vypněte veškeré nepotřebné elektrické příslušenství. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Otevřené dveře

Zpráva   Kontrolka zpráv     Činnost    
Dveře řidiče jsou otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Dveře spolujezdce jsou otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Kapota je otevřená   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a zavřete kapotu.  
Dveře zadního nákladového prostoru jsou otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Zadní nouzové dveře jsou otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Dveře řidiče jsou otevřené   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Dveře spolujezdce jsou otevřené   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Kapota je otevřená   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Dveře zadního nákladového prostoru jsou otevřené   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Zadní nouzové dveře jsou otevřené   -   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  

Motor

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Závada motoru   Ihned proveďte opravu   Žlutá   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Vysoká teplota motoru   Bezpečně zastavte   Červená   Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká. Jakmile je to z hlediska bezpečnosti možné, zastavte vozidlo a nechte motor vychladnout. Pokud problém přetrvává, co nejdříve nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Asistent rozjezdu do svahu není k dispozici   Žlutá   Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Osvětlení

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Závada žárovky brzdových světel   -   Zobrazí se, když je žárovka brzdových světel spálená.   Viz   Osvětlení.  .  
Závada žárovky tlumených světel   -   Zobrazí se, když je žárovka tlumených světel spálená.   Viz   Osvětlení.   
Závada světlometů   Vyžadována oprava   Žlutá   Zobrazuje se, když se objeví problém na elektrické instalaci systému světlometů. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Údržba

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Požadována výměna oleje   -   Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Malé množství brzdové kapaliny   Ihned proveďte opravu   Červená   Signalizuje, že hladina brzdové kapaliny je nízká a brzdový systém je nutno okamžitě zkontrolovat.   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.   
Malé množství ostřikovací kapaliny   -   Zobrazuje se, když je hladina ostřikovací kapaliny nízká a je nutno kapalinu doplnit.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů.   

Parkovací asistent

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Závada parkovacího asistenta   Vyžadována oprava   Žlutá   Zobrazuje se, když systém zaznamenal závadu, která vyžaduje opravu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Parkovací pomůcka.   

Parkovací brzda

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Zatažená parkovací brzda   Červená   Zobrazuje se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h. Pokud zůstane varování zobrazeno, přestože je parkovací brzda uvolněná, co nejdříve nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Systém startování

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Nastartujte stiskem brzdy   -   Zobrazuje se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že je třeba sešlápnout brzdu.  
Překročení doby spuštění motoru   -   Zobrazuje se, když vaše vozidlo nestartuje.  

Regulace prokluzu kol

Zpráva   Kontrolka zpráv   Činnost  
Regulace prokluzu kol vypnuta   -   Zobrazuje se, když systém regulace prokluzu kol vypnete.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.