Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Poznámka:  V závislosti na možnostech vozidla se některé zprávy nemusejí zobrazovat nebo nemusejí být k dispozici. Některá hlášení budou pravděpodobně zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu přístrojového panelu ve vozidle.
Airbag

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Závada airbagu  Ihned proveďte opravu  Žlutá  Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Alarm

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Alarm je zapnut  Zkontrolovat vozidlo  Žlutá  Zobrazuje se, když byl alarm spuštěn kvůli neoprávněnému vstupu.   Viz   Alarm.   
Závada alarmu  Vyžadována oprava  Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Omezený dohled přední kamery Očistit sklo  Žlutá  Zobrazí se v případě, že je dohled snímače přední kamery omezen. Očistěte čelní sklo. 
Přední kamera porucha Servis je nutný  Žlutá  Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat. 
Přední kamera dočasně není dostupná  Zobrazí se v případě závady snímače přední kamery. Počkejte, dokud snímač nevychladne. 

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Přepětí elektrického systému  Bezpečně zastavte  Červená  Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, a vypněte zapalování. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Slabá baterie  Viz příručka  Žlutá  Upozorňuje na slabou baterii. Vypněte veškeré nepotřebné elektrické příslušenství. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Otevřené dveře

Zpráva  Kontrolka zpráv    Činnost   
Dveře řidiče jsou otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Dveře spolujezdce jsou otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Kapota je otevřená  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a zavřete kapotu. 
Dveře zadního nákladového prostoru jsou otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Zadní nouzové dveře jsou otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Dveře řidiče jsou otevřené  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Dveře spolujezdce jsou otevřené  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Kapota je otevřená  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Dveře zadního nákladového prostoru jsou otevřené  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Zadní nouzové dveře jsou otevřené  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 

Motor

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Závada motoru  Ihned proveďte opravu  Žlutá  Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Vysoká teplota motoru  Bezpečně zastavte  Červená  Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká. Jakmile je to z hlediska bezpečnosti možné, zastavte vozidlo a nechte motor vychladnout. Pokud problém přetrvává, co nejdříve nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Asistent rozjezdu do svahu není k dispozici  Žlutá  Zobrazí se, když asistent rozjezdu do svahu není k dispozici. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Osvětlení

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Závada žárovky brzdových světel  Zobrazí se, když je žárovka brzdových světel spálená.   Viz   Osvětlení.  . 
Závada žárovky tlumených světel  Zobrazí se, když je žárovka tlumených světel spálená.   Viz   Osvětlení.   
Závada světlometů  Vyžadována oprava  Žlutá  Zobrazuje se, když se objeví problém na elektrické instalaci systému světlometů. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Údržba

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Požadována výměna oleje  Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Malé množství brzdové kapaliny  Ihned proveďte opravu  Červená  Signalizuje, že hladina brzdové kapaliny je nízká a brzdový systém je nutno okamžitě zkontrolovat.   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.   
Malé množství ostřikovací kapaliny  Zobrazuje se, když je hladina ostřikovací kapaliny nízká a je nutno kapalinu doplnit.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů.   

Parkovací asistent

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Závada parkovacího asistenta  Vyžadována oprava  Žlutá  Zobrazuje se, když systém zaznamenal závadu, která vyžaduje opravu. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Parkovací pomůcka.   

Parkovací brzda

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Zatažená parkovací brzda  Červená  Zobrazuje se, když je parkovací brzda zatažená, motor běží a rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h. Pokud zůstane varování zobrazeno, přestože je parkovací brzda uvolněná, co nejdříve nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Systém startování

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Nastartujte stiskem brzdy  Zobrazuje se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že je třeba sešlápnout brzdu. 
Překročení doby spuštění motoru  Zobrazuje se, když vaše vozidlo nestartuje. 

Regulace prokluzu kol

Zpráva  Kontrolka zpráv  Činnost 
Regulace prokluzu kol vypnuta  Zobrazuje se, když systém regulace prokluzu kol vypnete.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.