Obecné tipy
Poznámka:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:  Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:  Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:  Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:  Otvory sání vzduchu nacházející se u čelního skla udržujte prostupné (nesmí být ucpány např. sněhem nebo listím), jinak nebude klimatizace fungovat správně.
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle. V případě potřeby zvyšte teplotu a rychlost ventilátoru, aby došlo k rychlejšímu odmlžení.
Rychlé vytápění interiéru
 • Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
 • Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.
Doporučená nastavení topení
 • Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.
 • Nastavte ovládání teploty na střední úroveň vytápění.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.
Rychlé chlazení interiéru
 • Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
 • Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/C.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.
Doporučená nastavení pro chlazení
 • Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.
 • Nastavte ovládání teploty na střední úroveň chlazení.
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.
Vozidlo stojí na místě po delší dobu během velmi vysokých venkovních teplot
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo do neutrální polohy.
 • Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/C.
 • Nastavte rychlost ventilátoru na nejnižší.
Odmlžení bočních oken za chladného počasí
 • Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích otvorů v přístrojové desce a u čelního skla.
 • Stiskněte tlačítko A/C.
 • Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.
 • Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
 • Proud vzduchu z větracích průduchů v přístrojové desce nasměrujte k bočním oknům.
 • Uzavřete průduchy v přístrojové desce.
Maximální chlazení v oblasti přístrojové desky nebo přístrojové desky a prostoru pro nohy
 • Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň.
 • Stiskněte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace.
 • Nastavte rychlost ventilátoru nejprve na nejvyšší úroveň a poté nastavení uzpůsobte dle potřeby.