Missing Image
AOvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru nebo jej vypněte. Pokud ventilátor vypnete, může dojít k zamlžení čelního skla.
BRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (společně se stisknutím tlačítka A/C) a také zabránit vniknutí nežádoucích pachů do vozidla.
Poznámka: Aby nedošlo k zamlžení oken, může se recirkulace vzduchu automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě režimu MAX A/C. Pokud je nastaveno proudění do výdechů v přístrojové desce nebo do výdechů v přístrojové desce a u podlahy, může se recirkulace vzduchu za teplého počasí zapínat a vypínat také automaticky, aby se zlepšila účinnost chlazení.
COvládání teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Pokud zvolíte možnost MAX A/C, systém bude rozvádět recirkulovaný vzduch větracími průduchy v přístrojové desce. Tento režim je ekonomičtější a efektivnější než běžná klimatizace. Otočte ovládacím prvkem teploty do polohy pro maximální topení a zapněte přídavné topení Viz  Auxiliary Heater. 
DKlimatizace: Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li vozidlo po nastartování lépe vyvětrat, první dvě až tři minuty jeďte s otevřenými okny.
EOvládací prvek rozvodu vzduchu: Zvolte požadovaný rozvod vzduchu.
Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v přístrojové desce.Missing Image  Nastavte, aby vzduch vycházel větracími otvory v přístrojové desce a v prostoru pro nohy.
Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy.Missing Image  Nastavte, aby vzduch vycházel větracími otvory u čelního skla a v prostoru pro nohy.
Missing Image  Stisknutím tlačítka dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu. Pomocí tohoto nastavení můžete také odmlžit čelní sklo a případně z něj odstranit tenkou vrstvu ledu. Pro zlepšení odmlžení můžete také zvýšit teplotu a rychlost ventilátoru.