Stropní ukládací prostor
Vozidla se střední střechou
  POZOR:  Do ukládacího prostoru neumisťujte těžké předměty. Maximální povolená zátěž je 20 kg (44 liber). V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou těžké předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.

Missing Image