Hodnoty CO2 a spotřeby paliva odvozujeme z laboratorních testů prováděných podle směrnice 715/2007/ES nebo 692/2008, respektive ve znění pozdějších předpisů.
 Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel.Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla.
Reálná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, například stylem jízdy, jízdou ve vysokých rychlostech, jízdou s častým zastavováním a opakovaným rozjížděním, používáním klimatizace, namontovaným příslušenstvím, užitečným zatížením vozidla a tažením.
Deklarovaný objem
Udávaná kapacita představuje maximální množství paliva, které můžete doplnit do palivové nádrže ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž. Viz  Capacities and Specifications. 
 Palivová nádrž dále obsahuje rezervní zbytek paliva.Rezervní zbytek paliva je nespecifikované množství paliva, které zůstává v palivové nádrži ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž.
Poznámka:  Množství paliva v prázdné nádrži se může lišit a nelze na ně spoléhat při odhadu jízdních podmínek.
Spotřeba paliva
Vozidlo vypočítává spotřebu paliva a indikuje ji jako položku průměrné spotřeby v palubním počítači.   Viz   Palubní počítač
Prvních 1.500 km provozu vozidla je období záběhu motoru. Přesnějšího měření lze dosáhnout až po 3.000 km.
Vliv na spotřebu paliva
  • Nesprávný tlak nahuštění pneumatik. Viz  Tire Pressures. 
  • Plné zatížení vozidla.
  • Převoz zbytečného nákladu.
  • Montáž doplňkového příslušenství na vozidlo, např. deflektor proti hmyzu, přídavná světla, stupátka, držáky na lyže apod.
  • Použití paliva s příměsí etanolu.   Viz   Kvalita paliva
  • Spotřeba paliva se při nižších teplotách zvýší.
  • Spotřeba se při jízdě na krátké vzdálenosti může zvýšit.
  • Nižší spotřeby paliva dosáhnete spíše při jízdě v rovinatém terénu, nikoli v kopcovitém.