POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Když chcete odejít od vozidla, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.
  POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  V případě funkční poruchy nebo nadměrného zvýšení otáček motoru se systém vypíná.

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzdy se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečný točivý moment pro rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
  1. Pokud snímače zjistí, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjíždění.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se automaticky uvolní.
Poznámka:  Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrzdění vozidla při stání ve svahu. Těmito způsoby zkrátíte životnost spojky.
Poznámka:  Neudržujte vozidlo na stejném místě ve svahu pomocí sešlápnutého plynového pedálu. Můžete tím přehřát převodovku.
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  Systém je možné zapínat a vypínat pouze u vozidel s manuální převodovkou.
Poznámka:  Jakmile systém vypnete, zůstane vypnutý až do chvíle, kdy jej znovu zapnete.
Systém je již z výroby zapnutý. Pokud chcete, můžete jej vypnout.   Viz   Hodiny