POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.
  POZOR:  Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávné výstrahy.
  POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

 Systém varuje před překážkami, které se nacházejí v oblasti snímání kolem nárazníků. Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Systém se aktivuje, jakmile zařadíte zpátečku (R) a vozidlo se bude pohybovat rychlostí 16 km/h nebo nižší.
Missing Image
APřední oblast snímání: až 31 palců (80 cm) přímo před předním nárazníkem a přibližně 6–14 palců (15–35 cm) po stranách předního nárazníku.
BZadní oblast snímání: až 72 palců (183 cm) od zadního nárazníku.
Poznámka:  Příslušenství nacházející se v oblasti snímání může způsobit plané poplachy.
Poznámka:  Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:  V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Pokud se poblíž předního nebo zadního nárazníku nacházejí překážky, ozvou se následující zvuky:
  • Na překážky zjištěné předními snímači je řidič upozorněn vysokým tónem z předních reproduktorů.
  • Na překážky zjištěné zadními snímači je řidič upozorněn hlubokým tónem ze zadních reproduktorů.
  • Systém oznamuje překážku, která se nachází nejblíže k přední nebo zadní straně vozidla.Příklad: Pokud se jedna překážka nachází 60 cm od přední strany vozidla a současně se další překážka nachází pouze 40 cm od zadní strany vozidla, ozve se hluboký tón ze zadních reproduktorů.
  • Pokud jsou překážky vzdáleny od přední a zadní strany vozidla méně než 25 cm, zní varovný tón střídavě z předních a zadních reproduktorů.
  • Pokud se překážka nachází dále než 25 cm od boku vozidla, varovný tón se ozve pouze na tři sekundy.
Poznámka:  Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného varovného tónu se zvyšuje.
 Pokud systém parkovacího zařízení vydává zvuk, nastavená hlasitost audio systému se může snížit. Jakmile se varovný tón utiší, dříve nastavená hlasitost audio systému se obnoví.
Poznámka:  Toto snížení hlasitosti není standardní funkcí všech audio systémů.
Systém zjišťuje překážky, když zařadíte zpátečku (R) a:
  • Vozidlo se pohybuje směrem ke stojící překážce rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo stojí, ale přibližuje se k němu překážka rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo se pohybuje rychlostí 5 km/h nebo nižší a přibližuje se k němu překážka rychlostí 5 km/h nebo nižší.
Vypnutí systému parkovacího zařízení
Missing Image
 Systém vypnete stisknutím příslušného tlačítka. Systém zůstane deaktivovaný, dokud nevypnete zapalování.