POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
  POZOR:  Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.
  POZOR:  Couvejte pomalu. Při vyšší rychlosti můžete reagovat příliš pomalu na to, abyste zvládli vozidlo včas zastavit.
  POZOR:  Pokud jsou zadní dveře nákladního prostoru otevřené, buďte opatrní. Pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Pokud jsou zadní dveře nákladového prostoru otevřené, vodicí čáry se nezobrazují. Některá vozidla nezobrazují vodicí čáry.
  POZOR:  Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, buďte opatrní. Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, nezobrazují se vodicí čáry. Některá vozidla nezobrazují vodicí čáry.
  POZOR:  Buďte opatrní při zapínání a vypínání funkcí kamery, když je řadicí páka mimo parkovací polohu (P). Zajistěte, aby vaše vozidlo nebylo v pohybu.

Kamera pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem.
Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které vyznačují dráhu vozidla a blízkost objektů za vozidlem.
Missing ImageMissing Image
Kamera se nachází na dveřích nákladového prostoru nebo na zadních výklopných dveřích.
Používání kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Poznámka:  Systém zpětného snímání není účinný při rychlostech nad 5 km/h a nemusí detekovat některé šikmé nebo pohyblivé objekty.
Systém používá tři typy vodítek, která vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
  • Aktivní vodítka: ukazují předpokládanou dráhu vozidla při couvání.
  • Pevná vodítka: ukazují skutečnou dráhu vozidla při couvání v přímém směru. To může být užitečné při couvání na parkovací místo nebo parkování vozidla vedle objektu, který je za vámi.
  • Středová linie: pomáhá srovnat střed vozidla vzhledem k objektu (např. přívěsu).
Poznámka:  Pokud je zařazen zpětný chod (R) a dveře nákladového prostoru nebo zadní výklopné dveře jsou otevřené, na displeji zpětné kamery se nezobrazují žádné prvky.
Poznámka:  Při vlečení kamera sleduje pouze vlečené vozidlo. Není tak k dispozici dostatečné pokrytí jako při běžném použití a některé objekty nejsou viditelné. U některých vozidel se vodicí čáry přestanou zobrazovat, pokud připojíte konektor pro vlečení přívěsu.
Kamera nemusí fungovat správně za následujících okolností:
  • V noci nebo na tmavých místech, pokud nefungují zadní světla.
  • Objektiv kamery je znečištěný.Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
  • Zadní strana vozidla utrpěla poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.
Vodicí čáry kamery
Poznámka:  Aktivní vodicí čáry jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je zařazen zpětný chod (R).
Missing Image
AAktivní vodicí čáry
BStředová linie
CPevná vodicí čára: zelená zóna
DPevná vodicí čára: žlutá zóna
EPevná vodicí čára: červená zóna
FZadní nárazník
Aktivní vodicí čáry se zobrazují pouze s pevnými vodicími čárami. Chcete-li použít aktivní vodicí čáry, otočte volant tak, aby byly vodicí čáry nasměrovány na předpokládanou dráhu vozidla. Pokud při couvání změníte polohu volantu, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.
Pevné a aktivní vodicí čáry mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu. Aktivní vodicí čáry se nezobrazují, když je volant v přímé poloze.
Při couvání vždy dbejte opatrnosti. Objekty v červené zóně jsou nejblíže a objekty v zelené zóně jsou dále od vozidla. Objekty se přibližují k vozidlu, což je signalizováno pohybem objektů ze zelené zóny do žluté a poté do červené. K lepšímu přehledu o prostoru vedle vozidla a za vozidlem používejte boční zrcátka a zpětné zrcátko.
Vozidla s parkovacím asistentem
Missing Image
Červené, žluté a zelené čáry v systému značí pouze přibližnou vzdálenost od zadního nárazníku k překážce. Pruhy se objevují spolu s vodicími čarami tehdy, pokud systém zaznamená nějaký objekt. Více informací o oblasti pokrytí a o systému snímání při jízdě vzad. Viz  Parking Aid - Vehicles Built From: 11-01-2016. 
Nastavení systému kamery
Nastavení systému kamery lze změnit přímo na obrazovce.
Ruční zvětšení
  POZOR:  Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na okolí.

Poznámka:  Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Poznámka:  Když zapnete funkci ručního zvětšení, zobrazuje se pouze středová linie.
Funkce ručního zvětšení vám dovoluje získat bližší zobrazení objektu za vozidlem. Zvětšený obraz obsahuje pro lepší orientaci i pohled na nárazník.
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zvětšit (+) a Zmenšit (-). Zobrazení změníte stiskem symbolu na obrazovce kamery. Ve výchozím nastavení je zvětšení vypnuto.
Prodleva zpětné kamery
Při přeřazení ze zpátečky (R) na libovolný rychlostní stupeň kromě parkování (P) zůstane obraz kamery na displeji, dokud nedojde k některé z následujících situací:
  • Rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
  • Zařadíte polohu pro parkování (P).
  • Uplyne 10 sekund.
  • Aplikujte parkovací brzdu u vozidla s manuální převodovkou.
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zapnuto a Vypnuto.
Ve výchozím nastavení je prodleva zpětné kamery vypnuta.
Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zapnuto a Vypnuto.
Systém používá červené, žluté a zelené zvýraznění, které se zobrazuje nad obrazem videa, když některý ze snímacích systémů detekuje objekt.