POZOR:  Před odpojením tažného háku vypněte zapalování. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění osob.
  POZOR:  Tažný hák může být zahřátý. Proto buďte při jeho vyjímání z motorového prostoru opatrní. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění osob.
  POZOR:  Tažný hák je opatřen levostranným závitem. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Pokud tak neučiníte, tažný hák se může uvolnit.

Přední vlečný bod
Missing Image
Sejměte kryt a namontujte tažný hák.
Missing Image
Tažný hák se nachází v motorovém prostoru.
Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.
Zadní vlečný bod
Missing Image