Výměna lišt stěračů čelního skla
Zvedněte rameno stěrače.
Missing Image
  1. Zmáčkněte blokovací tlačítko.
  1. Demontujte lištu stěrače.
  1. Instalaci proveďte obráceným postupem. Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Poznámka:  Lišty stěračů čelního skla mají odlišnou délku. Pokud namontujete stírátka stěrače o nesprávné délce, nemusí snímač deště pracovat správně.
Výměna stírátka stěrače zadního okna
Missing Image
  1. Zvedněte rameno stěrače.
  1. Umístěte lištu stěrače do pravého úhlu vůči ramenu stěrače.
Missing Image
  1. Stiskněte zajišťovací páčku.
Missing Image
  1. Uvolněte lištu stěrače z ramena stěrače.
  1. Odsuňte lištu stěrače stranou.
Missing Image
  1. Demontujte lištu stěrače.
  1. Instalaci proveďte obráceným postupem. Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.