Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Zasuňte klíč vozidla do zámku kapoty a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
Poznámka:  Před vložením klíče do jakéhokoliv zámku zkontrolujte, zda je klíč čistý.
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček a uvolněte kapotu.
  1. Otevřete kapotu.
Missing Image
  1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru kapoty ze zajištění a po zapření kapoty ji řádně zajistěte.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.