POZOR:  Vypněte všechna světla a zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Žárovky se mohou zahřívat. Před demontáží vyčkejte, než vychladnou. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění osob.

Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme svěřit výměnu žárovek autorizovanému prodejci. Některé žárovky jsou těžko přístupné.
Světlomet
Missing Image
ASvětlomet do zatáčky
BObrysové světlo – nižší třída
Tlumená světla
CSměrová světla
DObrysové světlo – vyšší třída
Denní provozní světlo
Dálkové světlo
Poznámka:  Demontujte kryty, abyste získali přístup k žárovkám.
Boční svítilny
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
 1. Demontujte kryt.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru. Vyjměte žárovku.
Ukazatel směru
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Tlumené světlo
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálková světla
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Denní provozní světlo (je-li ve výbavě)
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Světlomet do zatáčky
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Demontujte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Poznámka:  Nedotýkejte se skla žárovky.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Úplně sklopte zrcátko do přední polohy.
 1. Odšroubujte šroub.
 1. Pomocí šroubováku opatrně vypačte sponu, abyste uvolnili svítilnu.
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru. Vyjměte žárovku.
Přední mlhová světla
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:  Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Zadní světla
Missing Image
AKoncová a brzdová svítilna
BSměrová světla
CZpětný světlomet
DMlhové světlo
 1. Demontujte matici.
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu a uvolněte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Střední horní brzdové světlo
Missing Image
 1. Demontujte pryžové průchodky.
Poznámka:  Pokud je připevněn panel obložení, nejprve jej demontujte.
 1. Pomocí šroubováku opatrně vypačte spony, abyste uvolnili svítilnu.
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 2. Vyjměte žárovku.
Vnitřní osvětlení
Osvětlení vstupu
Missing ImageMissing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovky.
Vozidla se snímači interiéru
Missing Image
 1. Opatrně demontujte čočku.
 1. Vyjměte žárovku.
Světla na čtení
Vozidla se snímači interiéru
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Missing Image
 1. Vyjměte žárovku.
Vozidla bez snímačů interiéru
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení zrcátka na sluneční cloně
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.