Princip fungování
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Nenahrazuje nutnost vlastní pozornosti a úsudku. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
POZOR   POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
POZOR   POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, aniž byste byli unaveni.
POZOR   POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena při dešti, sněžení a postřiku.
POZOR   POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
POZOR   POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdřív prohlédnout.
POZOR   POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, nemusí systém fungovat správně.

Poznámka:   Udržujte čelní sklo čisté a odstraňujte z něj ptačí trus, hmyz, sníh, led a další nečistoty.
Poznámka:   Tento systém usnadňuje řidiči jízdu po rychlostních komunikacích a dálnicích.
Poznámka:   Systém počítá úroveň pozornosti, pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než přibližně 65 km/h.
Systém automaticky monitoruje váš styl jízdy.
Systém je navržen tak, aby upozorňoval řidiče v případě, že vyhodnotí možnou únavu nebo zhoršení jízdního stylu.
Využití systému sledování pozornosti řidiče
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapíná pomocí informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Poznámka:   Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, v jakém stavu se nacházel naposledy.
Systém vyhodnocuje úroveň pozornosti podle stylu jízdy v rámci vyznačených jízdních pruhů a podle dalších faktorů.
Výstrahy systému
Poznámka:   Systém řidiče neupozorňuje při rychlostech nižších než přibližně 65 km/h.
Systém varování má dvě fáze:
  1. Dočasné varování vás upozorní, že potřebujete přestávku v jízdě. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli.
  2. Pokud si neodpočinete a systém i nadále rozezná horší jízdní styl, aktivuje se další upozornění. To zůstane na informačním displeji zobrazeno, dokud jej nezrušíte.   Viz   Informační hlášení
Stisknutím tlačítka OK na ovládání na volantu varování odstraníte.
Displej systému
Je-li systém aktivován, zůstává automaticky spuštěn na pozadí a výstrahu zapíná jen tehdy, když je potřeba. Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.   Viz   Hodiny
Úroveň pozornosti je zobrazena pomocí šestistupňového barevného sloupce.
Missing Image
Úroveň pozornosti je výborná a není nutné odpočívat.
Missing Image
Úroveň pozornosti je kritická, měli byste zastavit ihned, jakmile to bude možné.
Společně se snižováním vypočítané úrovně pozornosti se stavový sloupec posouvá zleva doprava. Barva sloupce se přitom mění ze zelené na žlutou a následně červenou, která symbolizuje nutnost přestávky.
  • Zelená: Přestávka není nutná.
  • Žlutá: První (dočasné) varování.
  • Červená: Druhé varování.
Úroveň pozornosti bude znázorněna šedou barvou, pokud:
  • snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů,
  • rychlost vozidla klesne přibližně pod 65 km/h.
Restart systému
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • Vypnutím a opětovným zapnutím zapalování.
  • Zastavením vozidla a otevřením a zavřením dveří řidiče.