Upozornění na udržování v jízdním pruhu
Princip fungování
  POZOR:  Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.
  POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
  POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém fungovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Poznámka:  Udržujte čelní sklo čisté a odstraňujte z něj ptačí trus, hmyz, sníh, led a další nečistoty.
Poznámka:  Tento systém vám může pomáhat při jízdě po rychlostních komunikacích a dálnicích.
Poznámka:  Systém nemusí být funkční na silnicích s ostrými zatáčkami či úzkými jízdními pruhy, v místech stavby, při prudkém brzdění či zrychlování a při úmyslném otáčení volantem vozidla.
Poznámka:  V blízkosti umístění snímače neprovádějte opravy čelního skla.
Poznámka:  Systém funguje, pokud je na silnici vyznačená nejméně jedna vodicí čára jízdního pruhu.
Poznámka:  Systém bude aktivní pouze při jízdě překračující rychlost přibližně 65 km/h.
Snímač se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem. Neustále sleduje aktuální situaci a v případě nechtěné změny jízdního pruhu ve vysoké rychlosti na tuto skutečnost upozorní.
Systém automaticky zjišťuje a sleduje značení jízdních pruhů na silnici. Pokud systém zjistí, že se vozidlo bezděčně přibližuje ke značení jízdních pruhů, na informačním displeji se zobrazí varování. Současně budete varováni prostřednictvím vibrace volantu.
Poznámka:  Intenzita vibrací volantu se může snížit v závislosti na kvalitě povrchu vozovky.
Používání upozornění na udržování v jízdním pruhu
Zapínání a vypínání systému
Missing Image
Systém lze zapínat a vypínat stisknutím tlačítka na páčce směrových světel.
Jedním stiskem tlačítka systém zapnete. Pokud chcete systém vypnout, stiskněte tlačítko ještě jednou.
Poznámka:  Pokud systém vypnete, na informačním displeji zůstane svítit varovná kontrolka.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Nastavení úrovně vibrací volantu
Systém má tři úrovně intenzity, které můžete nastavit pomocí informačního displeje.   Viz   Hodiny
Nastavení citlivosti systému
Některá vozidla dokážou nastavit, jak rychle vás má systém varovat. Systém má dvě úrovně citlivosti, které můžete nastavit pomocí informačního displeje.   Viz   Hodiny
Výstrahy systému
Missing Image
Při zapnutí systému se na informačním displeji zobrazí obrázek vozidla a značení jízdních pruhů. Když systém vypnete, obrázek se přestane zobrazovat.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů měnit a signalizovat tak stav systému.
Pruhy jsou barevně odlišeny následujícím způsobem:
  • Zelená: Systém je připraven varovat v případě neúmyslného opuštění jízdního pruhu.
  • Červená: Vaše vozidlo se přibližuje nebo je příliš blízko zjištěnému ohraničení jízdního pruhu. Okamžitě proveďte bezpečnou nápravu a vraťte vozidlo do správné polohy.
  • Šedá: Systém potlačí odpovídající ohraničení jízdního pruhu.
Případy, kdy mohou být ohraničení jízdních pruhů potlačená:
  • Snímači se nemusí podařit zjistit ohraničení jízdních pruhů na vozovce.
  • Zapněte směrová světla pro tuto stranu vozidla.
  • Pokud přímo zatočíte, rychle zrychlete nebo silně zabrzděte.
  • Rychlost vozidla se nachází mimo provozní omezení.
  • Pokud dojde k zásahu protiblokovacího brzdového systému nebo systému jízdní stability.
  • Úzký jízdní pruh.
Pokud se značení jízdních pruhů na displeji zbarví červeně nebo ucítíte vibrace volantu, musíte okamžitě provést bezpečnou nápravu a vyrovnat vozidlo. Okamžitě opravte jakoukoli nechtěnou změnu jízdního pruhu.