POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Mohly by se vážně zranit.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokovány a že se v blízkosti otvoru oken nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Stisknutím spínače okno otevřete.
Nadzvednutím spínače okno zavřete.
Poznámka:  Pokud je otevřeno pouze jedno okno, může být slyšet rachocení. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Poznámka:  Elektricky ovládaná okna budou fungovat pouze tehdy, je-li zapnuto zapalování.
Spouštění jedním dotykem na straně řidiče
Stiskněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavírání jedním dotykem na straně řidiče
Nadzvedněte spínač až nadoraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření
Zavírající se okno na straně řidiče se automaticky zastaví v pohybu. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
Postup potlačení této funkce ochrany při odporu, například v zimě
  1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
  1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí. Funkce ochrany proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně. Okno překoná bod odporu a bude je možné zcela zavřít.
Pokud nelze okno zavřít ani po třetím pokusu, co nejdříve kontaktujte autorizovaného prodejce.
Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane vypnutá, dokud ji neresetujete.

  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
  1. Uvolněte spínač.
  1. Znovu nadzvedněte spínač na další sekundu.
  1. Uvolněte spínač.
  1. Znovu nadzvedněte spínač na další sekundu.
  1. Otevřete okno a poté je zkuste zavřít pomocí funkce ovládání jedním dotykem.
  1. Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.
Poznámka:  Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření.