Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
  POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image
ALevé zrcátko
BVypnuto
CPravé zrcátko
Missing Image
Pohybem ovladače ve směru šipek nastavte polohu zrcátka.
Elektricky sklápěná zrcátka
Sklápění a vyklápění
Elektricky sklápěná zrcátka můžete ovládat, když je zapalování zapnuto, a ještě několik minut po jeho vypnutí.
Missing Image
Zrcátka sklopíte nebo vyklopíte pohybem ovladače dolů.
Poznámka:  Zrcátka je možné sklopit pouze v případě, že se ovladač nachází v poloze B.
Poznámka:  Pokud zrcátka během jedné minuty několikrát opakovaně sklopíte a vyklopíte, funkce elektrického sklápění se může deaktivovat, aby ochránila motorky před přehříváním.
Poznámka:  Elektricky sklápěná zrcátka nesklápějte ani nevyklápějte ručně.
Uvolněné zrcátko
Pokud jste elektricky sklápěná zrcátka sklopili ručně, nemusí správně fungovat ani po opětovném navrácení do původní polohy. Funkci sklápění zrcátek je potřeba resetovat, když:
  • Zrcátka vibrují za jízdy.
  • Zdá se, že zrcátka jsou uvolněná.
  • Zrcátka nesetrvávají ve sklopené nebo vyklopené poloze.
  • Jedno ze zrcátek není v normální poloze pro jízdu.
Resetování funkce elektrického sklápění zrcátek se provádí tak, že pomocí ovládacího prvku sklopíte a vyklopíte zrcátka. Při resetování elektrického sklápění zrcátek se může ozvat hlasitý zvuk. Tento zvuk je normální. Uvedený postup dle potřeby opakujte po každém ručním sklopení zrcátka.
Ručně sklápěná vnější zpětná zrcátka
 Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří.Po vyklopení zrcátko zkontrolujte, zda je úplně zajištěno ve vyklopené poloze.