Následující výstražné kontrolky a indikátory vás upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé varovné indikátory se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky, ale při startování vozidla se nezobrazují.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Můžete pokračovat v jízdě se standardním brzdným účinkem (bez systému ABS). Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatických dálkových světel
Missing Image  Rozsvícení kontrolky potvrzuje aktivaci této funkce. Viz  Automatic High Beam Control. 
Varovná kontrolka opotřebeného brzdového obložení
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, když dojde k opotřebení brzdových destiček na předem stanovenou mez. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka brzdového systému
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu a je zapnuto zapalování.
Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Kontrolka tempomatu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, když nastavíte rychlost pomocí systému tempomatu. Viz  Using Cruise Control. 
Ukazatel směru
Missing Image  Během činnosti blikají. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku v ukazateli směru.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zapalování. V případě, že jsou otevřeny některé dveře nebo kapota, zůstane rozsvícena.
Varovné kontrolky motoru
Missing Image  Varovná kontrolka pohonu
Všechna vozidla
Pokud se některá z kontrolek rozsvítí při běžícím motoru, je to známka závady. Motor bude dál pracovat, ale bude mít snížený výkon. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Kontrolu proveďte okamžitě.

Pokud obě kontrolky svítí současně, ihned, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo (pokračování v jízdě může mít za následek snížení výkonu a zastavení motoru). Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Pokud se motor znovu nastartuje, nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka předního airbagu
Missing Image  Pokud se při nastartování vozidla nerozsvítí, bliká nebo zůstane svítit, signalizuje to závadu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C a nižší, tato kontrolka se rozsvítí.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Pokud svítí, před startováním počkejte, dokud nezhasne.
Kontrolka světlometů
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka asistenta rozjezdu do svahu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí při aktivaci systému během jízdy. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, je to známka toho, že systém byl deaktivován. Opětovnou aktivaci může provést autorizovaný prodejce. Při závadě se systém vypne a během jízdy se nerozsvítí.
Varovná kontrolka zapalování
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách
Missing Image  Viz  Tire Pressure Monitoring System. 
Kontrolka informačního centra
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po uložení nové zprávy v informačním displeji. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.   Viz   Informační hlášení
Varovná kontrolka tlaku oleje
  POZOR:  Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit kontrolka, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Missing Image  Pokud se rozsvítí po nastartování nebo svítí za jízdy, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Kontrolka zadních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí a rozezní se akustický signál jako připomenutí, že si máte zapnout bezpečnostní pás.   Viz   Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Kontrolka řazení
Missing Image  Missing Image  Rozsvítí se, když systém doporučí, abyste z vybraného rychlostního stupně přeřadili na vyšší nebo nižší stupeň. Ukazatel se nerozsvítí při silném akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Kontrolka jízdní stability
Missing Image  Při aktivaci systému během jízdy kontrolka bliká. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo svítí během jízdy souvisle, znamená to poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Systém jízdní stability vypnutý
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.
Kontrolka systému start/stop
Missing Image  Svítí, je-li motor automaticky vypnut. Blikáním vás bude informovat o tom, že motor je třeba opět spustit.   Viz   Auto-Start-Stop.    Viz   Informační hlášení
Indikátor vody v palivu
Vozidla se vznětovým motorem
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, pokud je v palivovém filtru nadměrné množství vody. Okamžitě vypusťte vodu.   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru.  Pokud se kontrolka rozsvítí i po vypuštění vody, znamená to, že je třeba provést servis palivového filtru. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.