Missing Image
APočitadlo ujetých kilometrů, denní počitadlo ujetých kilometrů, vzdálenost do vyčerpání paliva a informační displej.   Viz   Informační displeje
BRychloměr.
CUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru.
DTlačítko pro resetování denního počitadla ujetých kilometrů a přepnutí na vzdálenost do vyčerpání paliva.
EPalivoměr.
FOtáčkoměr.
Informační displej
Počitadlo ujetých kilometrů
 Zaznamenává vzdálenost, kterou vozidlo ujelo.
Resetování denního počitadla ujetých kilometrů a přepnutí na vzdálenost do vyčerpání paliva
 Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi informací denního počitadla ujetých kilometrů a informací o vzdálenosti do vyčerpání paliva. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka resetujete denní počitadlo ujetých kilometrů.
Palubní počítač
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
POZOR   POZOR:  Nikdy nesundávejte víčko nádržky chladicí kapaliny, když motor běží nebo je horký.

Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zjistěte příčinu, jakmile motor vychladne.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Poznámka:   Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.
Palivoměr
 Zapněte zapalování. Palivoměr oznámí přibližné množství paliva v palivové nádrži. Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.