Sekundární varování airbagů
Ozve se v případě závady systému airbagů a varovné kontrolky airbagů.
Systém auto-start-stop
Ozve se po zastavení motoru, když otevřete dveře řidiče a systém auto-start-stop je spuštěný.
Otevřené dveře
Ozve se, když dveře nejsou zcela zavřené a vozidlo se pohybuje.
Otevření nouzových dveří
Trvale zní, když jsou otevřené nouzové dveře.
Svítící vnější osvětlení
Ozve se, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.
Varování při překročení rychlosti
Ozve se, když vozidlo překročí nastavenou rychlost.
Parkovací brzda zatažena
Ozve se, když je zatažená parkovací brzda a vozidlo se pohybuje. Pokud výstraha zní i po uvolnění parkovací brzdy, nechejte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Ozve se, když se vozidlo pohybuje a u obsazeného sedadla není zapnutý bezpečnostní pás.