Tento systém slouží k ovládání funkcí pomocí hlasových příkazů. Díky tomu se budete moct plně soustředit na okolní provoz a nespouštět přitom ruce z volantu.
Užitečné rady
V interiéru vozidla by měl být co největší klid. Hluk pronikající do vozu otevřenými okny a vibrace způsobené jízdou po nerovné vozovce mohou systému znemožnit správné rozpoznání vyslovených příkazů.
Než vydáte hlasový příkaz, vyčkejte na dokončení hlášení systému, po kterém bude následovat pípnutí. Příkazy vyslovené před tímto znamením systém nezaregistruje.
Mluvte přirozeně a mezi slovy dělejte delší přestávky.
Systém můžete v průběhu hlášení kdykoli přerušit stisknutím tlačítka hlasového ovládání. Stisknutím a podržením tlačítka hlasového ovládání můžete také kdykoli zrušit hlasové ovládání.
Zahájení hlasového ovládání
Missing Image  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání. Na displeji se zobrazí seznam dostupných příkazů.

Příkaz   Pokud chcete  
Přehrávání zvuku z mobilního telefonu.  
Zrušení požadované akce.  
Přístup k zařízení připojenému k externímu zvukovému vstupu.  
Uskutečnění hovoru.  
Návrat do hlavní nabídky.  
Přístup k zařízení připojenému k portu USB.  
Nastavení úrovně hlasové interakce systému.  
Přehrání hlasových příkazů, které je možné v aktuálním režimu využít.  

Interakce systému
Systém v závislosti na situaci a nastavené úrovni interakce (nastavení hlasového ovládání) reaguje přehráním zvukových znamení, výzev, otázek a potvrzení vyslovených příkazů. Míru přehrávání pokynů a interakce systému hlasového ovládání si můžete upravit.
K usnadnění používání systému je ve výchozím nastavení aktivována vyšší úroveň interakce. Toto nastavení však můžete kdykoliv změnit.
Nastavení úrovně interakce
Missing Image  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání. Po zaznění výzvy:

Řekněte   Systém:  
Umožňuje změnu úrovně interakce.  

Poté jeden z následujících příkazů:

Pokud vyslovíte   Systém:  
Méně hlasové interakce, častější výzva zvukovým znamením.  
Podrobnější interakce a pokyny.  

Podle výchozího nastavení je aktivován standardní režim interakce.
Ověřovací výzvy jsou krátké otázky, které systém položí v případě, že si není jistý vaším požadavkem, nebo v případě, že je možné na váš příkaz reagovat více způsoby. Systém se například může zeptat, zda je příkaz telefonu správný.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání. Po zaznění výzvy:

Řekněte   Systém:  
Umožňuje změnu nastavení potvrzovacích výzev.  

Poté jeden z následujících příkazů:

Pokud vyslovíte   Systém:  
Vybere nejvhodnější příkaz. Občas můžete být požádáni o potvrzení nastavení.  
Ověření hlasového příkazu formou krátkého dotazu.  

Systém vytvoří seznam položek, jež vyslovenému příkazu odpovídají se stejnou pravděpodobností. Je-li tato funkce zapnuta, systém může nabídnout až čtyři možnosti.
Příklad:

Příkaz   Popis  
jedna   Po vyslovení tohoto čísla po zaznění zvukového znamení se vytočí call John Doe at home.  
dvě   Po vyslovení tohoto čísla po zaznění zvukového znamení se vytočí call Johnny Doe on mobile.  
tři   Po vyslovení tohoto čísla po zaznění zvukového znamení se vytočí call Jane Doe at home.  

Stejný systém se týká médií.
Příklad:

Příkaz   Popis  
jedna   Po vyslovení tohoto čísla po zaznění zvukového znamení se přehraje skladba play John Doe.  
dvě   Po vyslovení tohoto čísla po zaznění zvukového znamení se přehraje skladba Johnny Doe.  
tři   Po vyslovení tohoto čísla po zaznění zvukového znamení se přehraje skladba play Jane Doe.  


Pokud vyslovíte   Systém:  
Vybere nejvhodnější možnost ze seznamu návrhu médií. Systém se vás občas může na něco dotázat.  
Upřesní hlasový příkaz při návrhu médií.  
Vybere nejvhodnější možnost ze seznamu návrhu kontaktů. Systém se vás občas může na něco dotázat.  
Upřesní hlasový příkaz v rámci kontaktů z mobilního telefonu.  

Změna nastavení hlasového ovládání
Pomocí informačního a zábavního displeje můžete změnit nastavení hlasového ovládání.
Stiskněte tlačítko MENU.

Zvolte možnost  
1  
2