1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky systému.
 1. Přejděte na položku SYNC-Apps a poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam dostupných aplikací. Každá aplikace má své vlastní specifické nastavení.
Nouzový asistent systému SYNC
POZOR   POZOR:  Abyste mohli využívat tuto funkci, musí být mobilní telefon vybaven rozhraním Bluetooth a být kompatibilní se systémem.
POZOR   POZOR:  Mobilní telefon vždy umístěte ve vozidle na bezpečné místo. Pokud tak neučiníte, může telefon někoho vážně zranit. V případě poškození telefonu navíc funkce nebude moci pracovat správně.
POZOR   POZOR:  Jestliže nebude funkce v době nehody aktivní, systém nenaváže spojení s tísňovou linkou. Může tak dojít k prodlevě reakce záchranných složek, což může mít za následek zvýšení rizika vážného zranění nebo dokonce smrti. Pokud zvládnete uskutečnit tísňové volání sami, nečekejte, až to za vás provede systém. Zavolejte na tísňovou linku okamžitě a předejděte čekání na zásah. Pokud neuslyšíte nouzového asistenta během pěti vteřin od nehody, pravděpodobně došlo k poškození nebo výpadku systému či telefonu.

Poznámka:   Před volbou této funkce je nutné si přečíst upozornění týkající se ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.
Poznámka:   Jakmile tuto funkci zapnete či vypnete, dané nastavení se použije pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud tuto funkci vypnete a po zapnutí zapalování se připojí dříve spárovaný telefon, buď zazní výstražné hlášení, nebo se na displeji zobrazí odpovídající zpráva či ikona, případně obojí.
Poznámka:   Každý mobilní telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé modely mohou mít s jejím využitím potíže.
Poznámka:   Přečtěte si všechny informace týkající se odpálení airbagu.   Viz   Přídavný zádržný systém
V případě nárazu, při němž dojde k odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla, může systém uskutečnit volání na tísňovou linku 112 (číslo tísňové linky, které funguje ve většině evropských zemí) prostřednictvím spárovaného a připojeného mobilního telefonu. Více informací o systému a nouzovém asistentovi naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Zapnutí/vypnutí nouzového asistenta
 1. Stisknutím tlačítka PHONE vstupte do nabídky telefonu.
 1. Zvolte položku nouzového asistenta a stiskněte tlačítko OK.
 1. Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.
Možnosti zobrazení
Pokud tuto funkci zapnete, zobrazí se na displeji potvrzující zpráva.
Pokud tuto funkci vypnete, zobrazí se na displeji dialogové okno s možností nastavení výstražného hlášení.
Zapnete-li připomenutí, po nastartování motoru a připojení telefonu se na displeji zobrazí upozornění a přehraje se výstražné hlášení.
Jestliže připomenutí vypnete, zobrazí se po připojení telefonu pouze zpráva na displeji. Výstražné hlášení nebude přehráno.
Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:
 • Systém musí být napájený a při nárazu, aktivaci systému a jeho používání musí být funkční.
 • Funkce musí být zapnuta již před nárazem.
 • Telefon musí být připojen k systému.
 • V některých zemích lze uskutečnit hovor na tísňovou linku pouze s platnou a registrovanou kartou SIM s nabitým kreditem.
 • Připojený mobilní telefon musí být ve chvíli srážky schopen uskutečnit a udržet odchozí spojení.
 • Připojený mobilní telefon se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
 • Ve vozidle musí být nabitá baterie.
Poznámka:   Tato funkce je dostupná pouze v Evropě a v oblastech, kde může funkce nouzového asistenta SYNC uskutečnit volání na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
V případě nehody
Poznámka:   K odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla (což může mít za následek aktivaci nouzového asistenta) nedojde při každé srážce. Pokud k tomu však dojde, nouzový asistent se pokusí o kontaktování záchranných složek. Dojde-li k poškození připojeného mobilního telefonu nebo ke ztrátě spojení se systémem, pokusí se systém vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Systém se pokusí vytočit linku 112.
Před uskutečněním hovoru:
 • Pokud hovor nezrušíte a jednotka SYNC úspěšně naváže spojení, dispečerovi tísňové linky se přehraje úvodní zpráva. Po této zprávě se aktivuje komunikace hands-free mezi posádkou vozidla a dispečerem.
 • V systému je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud hovor nezrušíte, systém se pokusí vytočit linku 112.
 • Systém přehraje zprávu s upozorněním, že se pokusí uskutečnit hovor na tísňovou linku. Hovor můžete zrušit výběrem příslušného symbolu na displeji nebo stisknutím tlačítka zavěšení na mobilním telefonu.
Během hovoru:
 • Nouzový asistent využívá informace ze systému GPS integrovaného ve vozidle nebo informace z mobilního telefonu k výběru nejvhodnějšího jazyka. Dispečera tísňové linky informuje o srážce a přehraje úvodní zprávu. Zpráva může zahrnovat souřadnice zařízení GPS.
 • Jazyk, který je používán ke komunikaci s posádkou vozidla, se může lišit od jazyka, jejž systém použije k uvědomění dispečera tísňové linky.
 • Po přehrání úvodní zprávy budete mít možnost pomocí zařízení hands-free komunikovat s dispečerem tísňové linky.
 • Po provedení spojení s tísňovou linku je potřeba, abyste byli připraveni okamžitě uvést své jméno, telefonní číslo a informaci o poloze.
Poznámka:   Během informování dispečera tísňové linky vám systém přehraje zprávu s upozorněním, že přenáší důležité informace. Jakmile bude linka volná, upozorní vás, že můžete navázat komunikaci pomocí zařízení hands-free.
Poznámka:   Během hovoru na tísňovou linku se na displeji zobrazí tísňové hlášení, které obsahuje aktuální souřadnice GPS vozidla (pokud jsou dostupné).
Poznámka:   Je možné, že ve chvíli nehody nebudou aktuální souřadnice GPS k dispozici. Nouzový asistent se však přesto pokusí o uskutečnění tísňového hovoru.
Poznámka:   V takovém případě je možné, že záchranné složky neobdrží souřadnice GPS. Komunikace v režimu hands-free s operátorem tísňové linky však bude i tak možná.
Poznámka:   Dispečinku záchranné služby mohou být nezávisle na nouzovém asistentu SYNC poskytnuty také informace z mobilní sítě, jako například vaše telefonní číslo, aktuální poloha telefonu a název mobilního operátora.
Nouzový asistent nemusí v následujících případech správně fungovat:
 • Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo systému nouzového asistenta.
 • Autobaterie je vybitá nebo je vybitý systém.
 • Mobilní telefon během nehody vypadl z vozidla.
 • Ve svém mobilním telefonu nemáte platnou a registrovanou kartu SIM s kreditem.
 • Nacházíte se v evropské zemi nebo oblasti, kde nouzový asistent systému SYNC nemůže uskutečnit hovor. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Důležité informace o funkci nouzového asistenta
Nouzového asistenta nelze v současné době využívat v následujících zemích: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Nizozemsko, Ukrajina, Moldávie a Rusko.
Nejnovější informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Upozornění týkající se nouzového asistenta
Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Tato funkce sdělí operátorovi linky v zájmu zajištění nejvhodnější tísňové pomoci informace o vaší poloze a také další podrobnosti o vozidle nebo nehodě.
Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.