Vyhledávání a přehrávání hudebního obsahu uloženého v přehrávači médií prostřednictvím reproduktorů zvukového systému vozidla můžete ovládat pomocí nabídek systému nebo hlasových příkazů. Hudební obsah můžete také třídit a přehrávat podle různých kategorií, například podle interpreta, alba atd.
Systém SYNC je kompatibilní s téměř všemi přehrávači médií včetně zařízení iPod a Zune a s většinou jednotek USB. Systém SYNC podporuje různé formáty zvukových souborů jako například MP3, WMA, WAV a ACC.
Připojení přehrávače médií k portu USB
Poznámka:  Pokud je přehrávač médií vybaven vypínačem, ujistěte se, zda je zařízení zapnuté.
Připojení pomocí hlasového ovládání
Zařízení připojte k portu USB vozidla. Stiskněte tlačítko hlasového ovládání.

Po zaznění výzvy vyslovte tento příkaz.  

Nyní je možné vyslovením odpovídajících příkazů spustit přehrávání hudby. Prostudujte si seznam příkazů hlasového ovládání přehrávání mediálních souborů.
Připojení pomocí nabídky systému
Zařízení připojte k portu USB vozidla. Podržte tlačítko AUX tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí inicializační zpráva.
V závislosti na počtu multimediálních souborů uložených v připojeném zařízení se může na displeji zobrazit nápis indexing. Po dokončení indexování se na obrazovce znovu zobrazí nabídka přehrávání.

Zvolte tuto možnost.  


Nyní můžete listovat seznamem:  

Aktuálně přehrávaný soubor
Kdykoli, když je přehrávána nějaká skladba, můžete stisknout ikonu hlasového ovládání a zeptat se systému „What's playing?“ (Který soubor je právě přehráván?). Systém přečte metadata vyplněná u přehrávané skladby (jsou-li k dispozici).
Hlasové příkazy ovládání přehrávání
Missing Image
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:  
Poté jeden z následujících příkazů:  
Play album <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.    
Play artist <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  
Play genre <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  
Tyto hlasové příkazy jsou dostupné pouze v režimu složek.  
Play playlist <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  
Tyto hlasové příkazy jsou dostupné pouze v režimu složek.  
Play song <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp.  
Play track <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  
Search album <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  
Search artist <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  
Search genre <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp.  
Search song <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp.  
Search track <název>   <název> je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název oblíbené skupiny, interpreta, skladby atp. Tyto hlasové příkazy jsou dostupné až po vytvoření indexu.  

Průvodce hlasovým ovládáním

Search genre   Systém prohledá všechny indexované soubory. Pokud najde položky vyhovující danému zadání, přehraje je. Přehrát můžete pouze hudbu takového žánru, který je uveden v metadatech souborů uložených v přehrávači médií.  
Play genre  
Systém zpracuje seznam skladeb a následně přehraje hudbu, která je podobná (na základě metadat souborů) hudbě přehrávané z portu USB.  
Search artist   Systém vyhledá mezi hudebními soubory indexovanými přes port USB konkrétního interpreta, skladbu nebo album.  
Search track  
Search album  
Play artist  
Play track  
Play album  

Systém dále umožňuje přehrávání hudby z mobilního telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Pokud chcete zapnout funkci přenosu zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth, použijte tlačítko AUX nebo Source, případně stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:  
Poté jeden z následujících příkazů:  

Funkce v nabídce médií
V nabídce médií můžete vybrat způsob přehrávání hudby (podle interpreta, žánru, náhodně, opakovaně atd.) a také vyhledávat podobnou hudbu nebo obnovit index zařízení USB.
Stiskem tlačítka AUX zvolíte přehrávání ze zařízení USB.

Vyberte možnost:  

Takto přejdete do nabídky médií. K dispozici budete mít tyto možnosti:

Vybraná možnost   Umožňuje  
Vyberte náhodné přehrávání nebo opakované přehrávání hudby. Vybraná funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.  
Můžete přehrávat typ hudby, který je podobný aktuálně přehrávanému seznamu skladeb ze zařízení USB. Systém k vytvoření seznamu skladeb využívá metadata uložená u jednotlivých souborů. Systém pak vytvoří nový seznam podobných skladeb a spustí jeho přehrávání. Tuto funkci lze použít jen v případě, že jsou u skladeb vyplněna metadata. Pokud nejsou metadata na některých přehrávačích naplněna, nemusí být skladby dostupné pro rozpoznávání hlasu, nabídku přehrávání a tuto možnost. Nicméně, pokud jsou tyto skladby v přehrávači v režimu velkokapacitního paměťového zařízení, budou skladby dostupné pro rozpoznávání hlasu, nabídku přehrávání a tuto možnost. Nevyplněná metadata systém nahradí údajem „neznámý“.  
Obnoví rejstřík zařízení USB. Po dokončení nového rejstříku můžete vybrat, co z hudební knihovny v zařízení USB chcete přehrát.  

Přístup k hudební knihovně v zařízení USB
Tato nabídka slouží k výběru a přehrávání multimediálních souborů podle interpreta, alba, žánru, seznamu skladeb a skladby nebo také k procházení obsahu zařízení USB.
  1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k portu USB vozidla, a zapněte je.
  1. Stiskem tlačítka AUX zvolíte přehrávání ze zařízení USB.

Vyberte možnost:  

Pokud nejsou k dispozici žádné multimediální soubory, zobrazí se na displeji odpovídající hlášení. Jsou-li k dispozici multimediální soubory, můžete zvolit jednu z následujících možností:

Vybraná možnost   Umožňuje  
Přehrání veškeré indexované hudby uložené v zařízení. Soubory budou přehrány postupně podle číselného pořadí. *   Pokračujte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí název první skladby.  
Nabízí přístup k seznamům skladeb (ve formátech jako ASX, M3U, WPL a MTP). *   1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.   2. Vyberte požadovaný seznam skladeb a stiskněte tlačítko OK.  
Vyhledání a přehrání konkrétní indexované skladby. *   1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.   2. Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko OK.  
Všechny indexované soubory se seřadí podle jména interpreta. Systém abecedně seřadí všechny soubory interprety a názvy skladeb a poté je přehraje. *   1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.   2. Vyberte požadovaného interpreta a stiskněte tlačítko OK.  
Všechny indexované soubory se seřadí podle názvu alba. *   1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.   2. Vyberte požadovaná alba a stiskněte tlačítko OK.  
Indexované hudební soubory budou seřazeny podle žánru (kategorie). *   1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.   2. Vyberte požadovaný žánr a stiskněte tlačítko OK.  
Procházení všech podporovaných multimediálních souborů uložených v zařízení připojeném k portu USB. Zobrazí se pouze ty multimediální soubory, které jsou podporovány systémem SYNC. Ostatní uložené soubory nebudou k dispozici.   1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.   2. Vyhledejte indexované multimediální soubory na jednotce flash a stiskněte tlačítko OK.  
Obnoví rejstřík zařízení USB. Po dokončení nového indexu můžete vybrat, co z hudební knihovny v zařízení USB chcete přehrát.  

* Pomocí tlačítek v dolní časti displeje audio jednotky můžete rychle přejít k některé abecední kategorii. K rychlému výběru ze seznamu lze také použít písmena na numerické klávesnici.
Zařízení Bluetooth a nastavení systému
Tyto nabídky lze zobrazit pomocí displeje audiojednotky.   Viz   Použití systému SYNC™ spolu s telefonem