POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.
  POZOR:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Pokud na sedadlo umístíte dětskou sedačku se směrem montáže vpřed, odmontujte opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky musíte opěrku hlavy namontovat zpět.   Viz   Opěrky hlavy

Poznámka:  Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Až 10 kg (22 liber)  Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber)  15–25 kg (33–55 liber)  22–36 kg (46–79 liber) 
Přední sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem  UF¹  UF¹  UF¹ 
Přední sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem  U¹  U¹  U¹  U¹  U¹ 
Zadní sedadla – druhá a třetí řada 
Zadní sedadla – čtvrtá řada – autobus 

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček, které byly schváleny pro použití v této váhové kategorii.
U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček, které byly schváleny pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ V této váhové kategorii vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Až 10 kg (22 liber)  Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber) 
Bezpečnostní sedačka pro batolata  Dětská bezpečnostní sedačka 
Druhá řada sedadel se systémem ISOFIX  IU  IU  IU 
Velikostní třída ISOFIX – druhá řada*  C, D, E  A, B, B1, C, D 
Zadní sedadla ve třetí řadě se systémem ISOFIX  IU  IU  IU 
Velikostní třída ISOFIX – třetí řada*  D, E  A, B, B1, D 

IU Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček ISOFIX v této váhové kategorii.
*Jak je stanoveno v ECE-R16.
Poznámka:  Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, zda vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.
Poznámka:  Sedadla čtvrté řady nejsou vybavena kotevními body ISOFIX.