POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.
  POZOR:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Pokud na sedadlo umístíte dětskou sedačku se směrem montáže vpřed, odmontujte opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky musíte opěrku hlavy namontovat zpět.   Viz   Opěrky hlavy

Poznámka:  Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
Až 10 kg (22 liber)   Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)   15–25 kg (33–55 liber)   22–36 kg (46–79 liber)  
Přední sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem   X   X   UF¹   UF¹   UF¹  
Přední sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem   U¹   U¹   U¹   U¹   U¹  
Zadní sedadla – druhá a třetí řada   U   U   U   U   U  
Zadní sedadla – čtvrtá řada – autobus   X   X   X   X   X  

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček, které byly schváleny pro použití v této váhové kategorii.
U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček, které byly schváleny pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ V této váhové kategorii vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   I  
Až 10 kg (22 liber)   Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)  
Bezpečnostní sedačka pro batolata   Dětská bezpečnostní sedačka  
Druhá řada sedadel se systémem ISOFIX   IU   IU   IU  
Velikostní třída ISOFIX – druhá řada*   E   C, D, E   A, B, B1, C, D  
Zadní sedadla ve třetí řadě se systémem ISOFIX   IU   IU   IU  
Velikostní třída ISOFIX – třetí řada*   E   D, E   A, B, B1, D  

IU Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček ISOFIX v této váhové kategorii.
*Jak je stanoveno v ECE-R16.
Poznámka:  Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, zda vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.
Poznámka:  Sedadla čtvrté řady nejsou vybavena kotevními body ISOFIX.