Sklopení sedáku zadního sedadla
Vozidla s kabinou Stretch Cab
Missing Image
Vozidla s dvojitou kabinou
Missing Image
  UPOZORNĚNÍ:  Po sklopení sedáku je nutné uložit upevňovací popruh do příslušné kapsy.

Sklápění zadního opěradla - vozidla s dvojitou kabinou
  POZOR:  Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.

  UPOZORNĚNÍ:  Zadní stranu opěradla zadních sedadel nevyužívejte jako podlahu ložného prostoru.
  UPOZORNĚNÍ:  Pokud je sedák sklopen směrem dopředu, neodpojujte a nesklápějte opěradlo.

Missing ImagePostup sklopení opěradla
  1. Vytáhněte nahoru uvolňovací třmen.
  2. Zatlačte opěradlo vpřed.
Pro navrácení opěradla do vzpřímené polohy:
  1. Zatlačte opěradlo do vzpřímené polohy.
  POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou pásy viditelné, a nejsou schovány za sedadlem.
  POZOR:  Dejte pozor, aby bylo zadní opěradlo upevněné a bezpečně zaaretované.

Loketní opěrka zadního sedadla
Missing Image
  1. Zatlačte opěrku rukou do opěradla a přidržte ji.
  2. Zatáhněte za uvolňovací popruh.