UPOZORNĚNÍ:  Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.
  UPOZORNĚNÍ:  Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.

Poznámka:  Zásuvku můžete používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 10 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE.
Missing Image
Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Ven vložka vyskočí automaticky.
Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem