Studený nebo horký motor
Všechna vozidla
Poznámka:  Při teplotách pod −15 ºC může být nezbytné protáčet motor až 25 sekund.
Poznámka:  Pokračujte v protáčení motoru, dokud nenastartuje.
Poznámka:  Startér může být při každém startovacím cyklu v chodu nejdéle 30 sekund.
Missing Image  Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne.
Vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:  Nedotýkejte se pedálu plynu.
  1. Plně sešlápněte pedál spojky.
  1. Nastartujte motor.
Vozidla s automatickou převodovkou
  1. Zařaďte parkovací polohu nebo neutrál.
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
  1. Nastartujte motor.