UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte olovnatý benzín nebo benzín s přísadami obsahujícími kovové sloučeniny (např. na bázi manganu). Mohou poškodit výfukový systém.

Poznámka:  Doporučujeme vám, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo.
Poznámka:  Použití aditiv nebo jiných prostředků k ošetřování motoru, které nejsou schváleny společností Ford, se nedoporučuje.
Poznámka:  Do vozidla je možné natankovat palivo s až 20% příměsí etanolu (E20).
Tankujte minimálně 91oktanový bezolovnatý benzín, který splňuje odpovídající národní požadavky.