POZOR:  Nerozjíždějte se, pokud jsou v zavazadlovém prostoru lidé nebo zvířata.
  POZOR:  Popruh rolovacího krytu nepoužívejte k zajištění nákladu.
  POZOR:  Na rolovací kryt nesedejte, nestoupejte ani na něj nic nepokládejte.
  POZOR:  Opravy rolovacího krytu svěřte autorizovanému prodejci.

Poznámka:  Náklad převážený v zavazadlovém prostoru musí být dobře upevněn.
Poznámka:  K zatažení rolovacího krytu použijte příslušný popruh.
Poznámka:  Než rolovací kryt otevřete nebo zatáhnete, ujistěte se, že není blokován, např. sněhem nebo ledem.
Poznámka:  Do zavazadlového prostoru může proniknout voda a prach, přestože je rolovací kryt zatažený.
Funkce
Rolovací kryt lze zajistit ve čtyřech polohách:
  1. zcela zatažen,
  1. otevřen z 1/3,
  1. otevřen ze 2/3,
  1. zcela otevřen.
Poznámka:  Zajišťovací mechanismus se neaktivuje automaticky v každé uvedené poloze.
Zajištění v poloze a odjištění
Poznámka:  Při průchodu rolovacího krytu jednotlivými polohami se ozve cvaknutí.
Poznámka:  Při otevírání usměrňujte pohyb rolovacího krytu pomocí popruhu.
Rolovací kryt zajistíte v požadované poloze zatažením popruhu směrem doleva.
Missing Image
Rolovací kryt uvolníte zatažením popruhu směrem doprava nebo stisknutím zajišťovacích tlačítek.
Missing Image