POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
  POZOR:  Krajně nebezpečné! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrnou nohou, podpěrná noha musí být pevně opřená o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.

  UPOZORNĚNÍ:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy

Poznámka:  Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné utáhnout pánevní popruh beze zbytku, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla

Poloha sedačky  Kategorie hmotnostních skupin 
0+ 
Do 10 kg  Do 13 kg  9 - 18 kg  15 - 25 kg  22 - 36 kg 
Krajní sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem  UF1  UF1  UF1 
Krajní sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem  U1  U1  U1  U1  U1 
Zadní sedadla 
Střední sedadlo v jednoduché kabině 

X Není vhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii.
U1 Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX – dvojitá kabina

Poloha sedačky  Kategorie hmotnostních skupin 
0+ 
Proti směru jízdy  Ve směru jízdy 
Do 13 kg  9 - 18 kg 
Přední sedadlo  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX  Velikostní třída  E, D, C*  A, B, B1, C, D* 
Typ sedadla  IL**  IL, IUF*** 
Zadní prostřední sedadlo  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 

IL Vhodné pro polouniverzální dětské sedačky ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel výrobců dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
*Velikostní třídy ISOFIX se u univerzálníchpolouniverzálních dětských sedaček označují velkými písmeny AG. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
**V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Römer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
***V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX skupiny 1 sedačka Britax Roemer Safefix PLUS. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.