Střešní nosič
  POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
  POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

  UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální zatížení podélníku střechy 80 kilogramů (včetně střešního nosiče).

Zabezpečení nákladu na střešním nosiči zkontrolujte v následujících intervalech:
  • před jízdou,
  • po ujetí 50 km,
  • po ujetí každých 1000 km.
Poznámka:  Pro snížení spotřeby paliva by měly být příčníky demontovány, pokud nejsou používány.
Missing Image
AStřešní nosníky
BSportovní nosič
CNosník pro střešní box
  UPOZORNĚNÍ:  Nesedejte si ani nestoupejte na prvky B nebo C.
  UPOZORNĚNÍ:  Prvek C nepoužívejte pro upevnění nákladů.